Seiko RIP by Shiraz Software

rip for seiko printers

 

Lista de impresaras Seiko soportadas por Shiraz RIP:

Seiko IP-4010
Seiko IP-4500
Seiko IP-6600
Seiko V-64S
Seiko W-54S
Seiko W-64S
Seiko H-104S
Seiko H2-104S
Seiko H2-74S
Seiko H-74S
Seiko IP-6900

Descarga un RIP totalmente funcional durante 15 días aquí